Technické normy | Internetová prodejna
Česká verze English version

Přehled zajímavých článků o technických normách v praxi

Na webových stránkách firmy J.Seidl & spol., s.r.o. lze nalézt článek o normách zabývajících se požární bezpečností. Ačkoliv tento přehled vznikl v roce 2004, stále nabízí ucelený pohled na problematiku norem v oblasti požární bezpečnosti, a poskytuje dobrý základ pro orientaci, neboť v něm uvedené normy buď dosud platí, nebo lze snadno dohledat náhrady.