Technické normy | Internetová prodejna
Česká verze English version

Technické normy - seznam

Nabízíme vám možnost stáhnout si seznam norem ve formátu PDF. Seznam je členěn po jednotlivých třídách, takže si můžete vybrat přesně ten obor, který vás zajímá.

01Obecná třída01 Obecná třída
02Strojní součásti02 Strojní součásti
03Strojní součásti - Koroze a ochrana materiálu03 Strojní součásti - Koroze a ochrana materiálu
04Slévárenství04 Slévárenství
05Svařování, pájení, řezání kovů a plastů05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů
06Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla
07Kotle07 Kotle
08Turbíny08 Turbíny
09Spalovací motory pístové09 Spalovací motory pístové
10Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení10 Kompresory, vakuová technika a pneumatická zařízení
11Čerpadla, hydraulická zařízení11 Čerpadla, hydraulická zařízení
12Vzduchotechnická zařízení12 Vzduchotechnická zařízení
13Armatury a potrubí13 Armatury a potrubí
14Chladicí technika14 Chladicí technika
15Výrobky z plechu a drátu15 Výrobky z plechu a drátu
16Výrobky z plechu a drátu16 Výrobky z plechu a drátu
17Jemná mechanika17 Jemná mechanika
18Průmyslová automatizace18 Průmyslová automatizace
19Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii
20Obráběcí stroje na kovy20 Obráběcí stroje na kovy
21Tvářecí stroje21 Tvářecí stroje
22Nástroje22 Nástroje
23Nářadí23 Nářadí
24Upínací nářadí24 Upínací nářadí
25Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje
26Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem
27Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce
28Kolejová vozidla28 Kolejová vozidla
30Silniční vozidla30 Silniční vozidla
31Letectví a kosmonautika31 Letectví a kosmonautika
32Lodě a plovoucí zařízení32 Lodě a plovoucí zařízení
33Elektrotechnika - Elektrotechnické předpisy33 Elektrotechnika - Elektrotechnické předpisy
34Elektrotechnika34 Elektrotechnika
35Elektrotechnika35 Elektrotechnika
36Elektrotechnika36 Elektrotechnika
37Elektrotechnika - Energetika37 Elektrotechnika - Energetika
38Energetika - Požární bezpečnost38 Energetika - Požární bezpečnost
39Zbraně pro civilní potřebu39 Zbraně pro civilní potřebu
40Jaderná technika40 Jaderná technika
41Hutnictví - Materiálové listy ocelí41 Hutnictví - Materiálové listy ocelí
42Hutnictví42 Hutnictví
43Hutnictví - Strojní zařízení43 Hutnictví - Strojní zařízení
44Hornictví44 Hornictví
45Hlubinné vrtání a těžba nafty45 Hlubinné vrtání a těžba nafty
46Zemědělství46 Zemědělství
47Zamědělské a lesnické stroje47 Zamědělské a lesnické stroje
48Lesnictví48 Lesnictví
49Průmysl dřevozpracující49 Průmysl dřevozpracující
50Průmysl papírenský50 Průmysl papírenský
51Strojní zařízení potravinářského průmyslu51 Strojní zařízení potravinářského průmyslu
56Výrobky potravinářského průmyslu56 Výrobky potravinářského průmyslu
57Výrobky potravinářského průmyslu57 Výrobky potravinářského průmyslu
58Výrobky potravinářského průmyslu58 Výrobky potravinářského průmyslu
62Průmysl gumárenský, pryž62 Průmysl gumárenský, pryž
63Průmysl gumárenský, pryžové výrobky63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky
64Plasty64 Plasty
65Výrobky chemického průmyslu65 Výrobky chemického průmyslu
66Výrobky chemického průmyslu66 Výrobky chemického průmyslu
67Výrobky chemického průmyslu67 Výrobky chemického průmyslu
68Výrobky chemického průmyslu68 Výrobky chemického průmyslu
69Strojní zařízení chemického průmyslu69 Strojní zařízení chemického průmyslu
70Výrobky ze skla a tavených hornin70 Výrobky ze skla a tavených hornin
71Sklo a tavené horniny - Materiálové listy a výrobní zařízení71 Sklo a tavené horniny - Materiálové listy a výrobní zařízení
72Stavební suroviny, materiály a výrobky72 Stavební suroviny, materiály a výrobky
73Navrhování a provádění staveb73 Navrhování a provádění staveb
74Části staveb74 Části staveb
75Vodní hospodářství75 Vodní hospodářství
76Služby76 Služby
77Obaly a obalová technika77 Obaly a obalová technika
79Průmysl kožedělný79 Průmysl kožedělný
80Textilní suroviny a výrobky80 Textilní suroviny a výrobky
81Strojní zařízení textilního průmyslu81 Strojní zařízení textilního průmyslu
82Stroje a zařízení pro úpravu povrchu82 Stroje a zařízení pro úpravu povrchu
83Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie
84Zdravotnictví84 Zdravotnictví
85Zdravotnictví85 Zdravotnictví
87Telekomunikace87 Telekomunikace
88Průmysl polygrafický88 Průmysl polygrafický
90Kancelářské, školní a kreslicí potřeby90 Kancelářské, školní a kreslicí potřeby
91Vnitřní zařízení91 Vnitřní zařízení
93Výstrojné zboží93 Výstrojné zboží
94Výstrojné zboží94 Výstrojné zboží
96Výstrojné zboží96 Výstrojné zboží
97Výměna dat97 Výměna dat
98Zdravotnická informatika98 Zdravotnická informatika
99Metrologie99 Metrologie