Technické normy | Internetová prodejna
Česká verze English version

Elektrotechnika v současné době zahrnuje několik tisíc technických norem a udělat jakýkoliv výběr je nesmírně složité, protože samotná elektrotechnika zahrnuje nepřeberné množství úzce specializovaných oborů. Proto jsme udělali pouze jeden výběr. Jedná se o množinu technických norem potřebných ke složení zkoušek z vyhlášky 50/1977 Sb. v platném znění a zkoušek na revizního technika.

Další elektro normy naleznete v seznamu technických norem.

Seznam elektro norem si můžete zakoupit v elektronické verzi.


ČSN 33 0165 ed. 2 (330165)
Značení vodičů barvami a nebo číslicemi - Prováděcí ustanovení
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 4. 2014Účinnost: 1. 5. 2014
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 7.18t

ČSN EN 60445 ed. 5 (330160)
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 5. 2018Účinnost: 1. 6. 2018
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 5.22t

ČSN EN 60529 (330330)
Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 11. 1993Účinnost: 1. 12. 1993
Převzata: překladem
Změny a opravy: A1 4.01t, A2 6.14t, Oprava 1 11.19t

ČSN EN IEC 60664-1 ed. 3 (330420)
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky
Cena: 590 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 2021Účinnost: 1. 4. 2021
Převzata: překladem

ČSN 33 1500 (331500)
Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 16. 6. 1990Účinnost: 1. 6. 1991
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 8.96t, Z2 4.00t, Z3 4.04t, Z4 9.07t

ČSN 33 1600 ed. 2 (331600)
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 11. 2009Účinnost: 1. 12. 2009
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 4.21t, Z2 9.21t, Oprava 2 2.22t

ČSN 33 2000-1 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 5. 2009Účinnost: 1. 6. 2009
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 3.18t, Oprava 1 6.19t

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 1. 2018Účinnost: 1. 2. 2018
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 12.19t, Z2 12.19t

ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 12. 2010Účinnost: 1. 1. 2011
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 5.24t

ČSN 33 2000-7-729 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 5. 2010Účinnost: 1. 6. 2010
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 3.18t

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Obecné předpisy
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 7. 2022Účinnost: 1. 8. 2022
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 4.23t

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče
Cena: 570 Kč [objednat]
Schválena: 1. 4. 2012Účinnost: 1. 5. 2012
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 3.18t, Oprava 1 6.18t, Z2 5.23t

ČSN 33 2000-6 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 2017Účinnost: 1. 4. 2017
Převzata: překladem
Změny a opravy: A11 9.17t, Z1 4.18t, Oprava 1 5.18t, Z2 3.20t

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení
Cena: 945 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2012Účinnost: 1. 3. 2012
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 8.18t, Z2 5.23t

ČSN 33 2000-5-537 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Přístroje pro ochranu, odpojování, spínání, řízení a monitorování - Oddíl 537: Odpojování a spínání
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 4. 2017Účinnost: 1. 5. 2017
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 3.18t, Z2 11.22t

ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2010Účinnost: 1. 10. 2010
Převzata: překladem
Změny a opravy: A11 3.17t

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2007Účinnost: 1. 10. 2007
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 6.12t, Z2 3.18t

ČSN 33 2130 ed. 3 (332130)
Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 12. 2014Účinnost: 1. 1. 2015
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 1.18t

ČSN 33 2180 (332180)
Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 27. 4. 1979Účinnost: 1. 5. 1980
Převzata: překladem
Změny a opravy: Za 1.87t

ČSN 33 4010 (334010)
Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 13. 12. 1989Účinnost: 1. 1. 1991
Převzata: překladem

ČSN 34 0350 ed. 2 (340350)
Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 1. 11. 2009Účinnost: 1. 12. 2009
Převzata: překladem

ČSN EN 62305-3 ed. 2 (341390)
Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života
Cena: 945 Kč [objednat]
Schválena: 1. 1. 2012Účinnost: 1. 2. 2012
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 7.13t

ČSN EN 62305-2 ed. 2 (341390)
Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika
Cena: 590 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2013Účinnost: 1. 3. 2013
Převzata: překladem

ČSN EN 62305-4 ed. 2 (341390)
Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
Cena: 590 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2011Účinnost: 1. 10. 2011
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 4.17t

ČSN EN 62305-1 ed. 2 (341390)
Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2011Účinnost: 1. 10. 2011
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 4.17t

ČSN 34 7409 ed. 2 (347409)
Systém značení kabelů a vodičů
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 1. 6. 2021Účinnost: 1. 7. 2021
Převzata: překladem

ČSN EN 61557-1 ed. 2 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 1: Všeobecné požadavky
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 12. 2007Účinnost: 1. 1. 2008
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 8.22t

ČSN EN 61557-4 ed. 2 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 4: Odpor vodičů uzemnění, ochranného pospojování a vyrovnání potenciálu
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 1. 12. 2007Účinnost: 1. 1. 2008
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 8.22t

ČSN EN 1838 (360453)
Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 7. 2015Účinnost: 1. 8. 2015
Převzata: překladem

ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 (360600)
Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 8. 2015Účinnost: 1. 9. 2015
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 5.17t, Oprava 2 4.18t, A1 9.20t, Z2 4.23t

ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2 +A11 (367000)
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky
Cena: 2,333 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2021Účinnost: 1. 10. 2021
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 8.22t, Oprava 3 6.23t