Technické normy | Internetová prodejna
Česká verze English version

Požární bezpečnost staveb

Dále je uveden seznam technických norem, které se vztahují k požární bezpečnosti staveb.

Tento výběr není samozřejmě vyčerpávající, jsou zde zahrnuty ty technické normy, které jsou podle našich zkušeností v tomto oboru nejžádanější. Další normy najdete v kompletním seznamu technických norem na naší stránce.


ČSN 73 0802 ed. 2 (730802)
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
Cena: 945 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2023Účinnost: 1. 10. 2023
Převzata: překladem

ČSN 73 0804 ed. 2 (730804)
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
Cena: 990 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2023Účinnost: 1. 10. 2023
Převzata: překladem

ČSN 73 0810 (730810)
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
Cena: 570 Kč [objednat]
Schválena: 1. 7. 2016Účinnost: 1. 8. 2016
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 3.20t

ČSN 73 0818 (730818)
Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 7. 1997Účinnost: 1. 8. 1997
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 10.02t

ČSN 73 0821 ed. 2 (730821)
Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 5. 2007Účinnost: 1. 6. 2007
Převzata: překladem

ČSN 73 0822 (730822)
Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot
Cena: 125 Kč [objednat]
Schválena: 29. 9. 1986Účinnost: 1. 9. 1987
Převzata: překladem

ČSN EN 13501-1 (730860)
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2019Účinnost: 1. 10. 2019
Převzata: překladem

ČSN 73 0824 (730824)
Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek
Cena: 125 Kč [objednat]
Schválena: 1. 12. 1992Účinnost: 1. 1. 1993
Převzata: překladem

ČSN 73 0831 (730831)
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 6. 2011Účinnost: 1. 7. 2011
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 2.13t, Z2 2.20t, Z3 10.20t

ČSN 73 0833 (730833)
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2010Účinnost: 1. 10. 2010
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 2.13t, Z2 2.20t, Z3 9.23t

ČSN 73 0834 (730834)
Požární bezpečnost staveb - Změny staveb
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 2011Účinnost: 1. 4. 2011
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 7.11t, Z2 2.13t

ČSN 73 0835 (730835)
Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 4. 2006Účinnost: 1. 5. 2006
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 2.13t, Z2 2.20t, Z3 9.20t

ČSN 73 0842 (730842)
Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 2014Účinnost: 1. 4. 2014
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 8.18t

ČSN 73 0843 (730843)
Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 7. 2001Účinnost: 1. 8. 2001
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 4.09t, Z2 2.20t, Z3 9.20t

ČSN 73 0845 (730845)
Požární bezpečnost staveb - Sklady
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 5. 2012Účinnost: 1. 6. 2012
Převzata: překladem

ČSN EN 1363-1 (730851)
Zkoušky požární odolnosti - Část 1: Obecné požadavky
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 10. 2021Účinnost: 1. 11. 2021
Převzata: překladem

ČSN EN 1363-2 (730851)
Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2000Účinnost: 1. 7. 2000
Převzata: překladem

ČSN EN 1634-1 +A1 (730852)
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken
Cena: 590 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2019Účinnost: 1. 10. 2019
Převzata: překladem

ČSN EN 1634-3 (730852)
Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 2005Účinnost: 1. 4. 2005
Převzata: překladem

ČSN EN 1364-1 (730853)
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 10. 2017Účinnost: 1. 11. 2017
Převzata: překladem

ČSN EN 1364-2 (730853)
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 2019Účinnost: 1. 4. 2019
Převzata: překladem

ČSN EN 1365-1 (730854)
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 2013Účinnost: 1. 4. 2013
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 10.13t

ČSN EN 1365-2 (730854)
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 10. 2017Účinnost: 1. 11. 2017
Převzata: překladem

ČSN EN 1365-3 (730854)
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 3: Nosníky
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 5. 2000Účinnost: 1. 7. 2000
Převzata: překladem

ČSN EN 1365-4 (730854)
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 4: Sloupy
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 1. 5. 2000Účinnost: 1. 7. 2000
Převzata: překladem

ČSN EN 1366-1 +A1 (730857)
Zkoušky požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 1. 2023Účinnost: 1. 2. 2023
Převzata: překladem

ČSN EN 1366-2 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 4. 2018Účinnost: 1. 5. 2018
Převzata: překladem

ČSN EN 13238 (730859)
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 1. 6. 2010Účinnost: 1. 7. 2010
Převzata: překladem

ČSN 73 0863 (730863)
Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 22. 2. 1991Účinnost: 1. 1. 1992
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 2.14t

ČSN 73 0865 (730865)
Požární bezpečnost staveb. Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 23. 2. 1987Účinnost: 1. 1. 1988
Převzata: překladem

ČSN 73 0872 (730872)
Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 1. 1. 1996Účinnost: 1. 2. 1996
Převzata: překladem

ČSN 73 0873 (730873)
Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 6. 2003Účinnost: 1. 7. 2003
Převzata: překladem

ČSN 73 0875 (730875)
Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 4. 2011Účinnost: 1. 5. 2011
Převzata: překladem

ČSN EN ISO 1182 (730882)
Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 1. 2023Účinnost: 1. 2. 2023
Převzata: překladem

ČSN EN ISO 1716 (730883)
Zkoušení reakce výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty)
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 10. 2018Účinnost: 1. 11. 2018
Převzata: vyhlášením ve Věstníku

ČSN EN ISO 11925-2 (730884)
Zkoušky reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 12. 2023Účinnost: 1. 1. 2024
Převzata: překladem

ČSN 65 0201 (650201)
Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 1. 8. 2003Účinnost: 1. 9. 2003
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 2.06t