Technické normy | Internetová prodejna
Česká verze English version

Dále je uveden seznam technických norem, které se vztahují k vodovodům a kanalizacím.

Tento výběr není samozřejmě vyčerpávající, jsou zde zahrnuty ty technické normy, které jsou podle našich zkušeností v tomto oboru nejžádanější. Další normy najdete v kompletním seznamu technických norem na naší stránce.


ČSN 73 6614 (736614)
Zkoušky zdrojů podzemní vody
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 20. 4. 1984Účinnost: 1. 7. 1985
Převzata: překladem

ČSN 75 2411 (752411)
Zdroje požární vody
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 2021Účinnost: 1. 4. 2021
Převzata: překladem

ČSN 75 5355 (755355)
Vodojemy
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 11. 2021Účinnost: 1. 12. 2021
Převzata: překladem

ČSN 75 5455 (755455)
Výpočet vnitřních vodovodů
Cena: 570 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2014Účinnost: 1. 3. 2014
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 12.18t

ČSN 75 5409 (755409)
Vnitřní vodovody
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2013Účinnost: 1. 3. 2013
Převzata: překladem

ČSN 73 6670 (736670)
Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů
Cena: 125 Kč [objednat]
Schválena: 1. 12. 1994Účinnost: 1. 1. 1995
Převzata: překladem

ČSN EN 805 (755011)
Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 1. 8. 2001Účinnost: 1. 9. 2001
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 1.11t, Oprava 1 7.12t, Z2 8.18t

ČSN 75 5050-2 (755050)
Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech - Část 2: Dezinfekce prováděná ozonem
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 1. 4. 2016Účinnost: 1. 5. 2016
Převzata: překladem

ČSN 75 5115 (755115)
Jímání podzemní vody
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 6. 2010Účinnost: 1. 7. 2010
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 12.12t

ČSN 75 5201 (755201)
Navrhování úpraven vody
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 4. 2023Účinnost: 1. 5. 2023
Převzata: překladem

ČSN 75 5301 (755301)
Vodárenské čerpací stanice
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 1. 6. 2014Účinnost: 1. 7. 2014
Převzata: překladem

ČSN EN 1508 (755356)
Vodárenství - Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 1. 2000Účinnost: 1. 2. 2000
Převzata: překladem

ČSN 75 5401 (755401)
Navrhování vodovodního potrubí
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 2020Účinnost: 1. 4. 2020
Převzata: překladem

ČSN 75 5411 (755411)
Vodovodní přípojky
Cena: 125 Kč [objednat]
Schválena: 1. 4. 2006Účinnost: 1. 5. 2006
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 9.17t

ČSN EN 1717 (755462)
Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 1. 4. 2002Účinnost: 1. 5. 2002
Převzata: překladem

ČSN 75 5490 (755490)
Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový vodovod
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 11. 2001Účinnost: 1. 12. 2001
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 3.24t

ČSN 75 5630 (755630)
Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2022Účinnost: 1. 3. 2022
Převzata: překladem

ČSN 75 5911 (755911)
Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 1. 4. 1995Účinnost: 1. 5. 1995
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 3.07t

ČSN 75 6081 (756081)
Žumpy
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 4. 2007Účinnost: 1. 5. 2007
Převzata: překladem

ČSN 75 6101 (756101)
Stokové sítě a kanalizační přípojky
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2024Účinnost: 1. 3. 2024
Převzata: překladem

ČSN EN 752 (756110)
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Management stokového systému
Cena: 590 Kč [objednat]
Schválena: 1. 6. 2019Účinnost: 1. 7. 2019
Převzata: překladem

ČSN EN 16932-2 (756113)
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 2: Tlakové systémy
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2019Účinnost: 1. 3. 2019
Převzata: překladem

ČSN EN 16932-1 (756113)
Odvodňovací a stokové systémy vně budov - Čerpací systémy - Část 1: Obecně
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2019Účinnost: 1. 3. 2019
Převzata: překladem

ČSN EN 1610 (756114)
Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 4. 2017Účinnost: 1. 5. 2017
Převzata: překladem

ČSN EN 12889 (756115)
Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2024Účinnost: 1. 3. 2024
Převzata: překladem

ČSN 75 6190 (756190)
Stavby pro hospodářská zvířata - Faremní stokové sítě a kanalizační přípojky - Skladování statkových hnojiv a odpadních vod
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 11. 2001Účinnost: 1. 12. 2001
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 6.04t

ČSN 75 6230 (756230)
Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní komunikací
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2022Účinnost: 1. 3. 2022
Převzata: překladem

ČSN 75 6261 (756261)
Dešťové nádrže
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2004Účinnost: 1. 10. 2004
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 9.06t

ČSN 75 6401 (756401)
Čistírny odpadních vod pro ekvivalentní počet obyvatel (EO) větší než 500
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 10. 2014Účinnost: 1. 11. 2014
Převzata: překladem

ČSN 75 6402 (756402)
Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2017Účinnost: 1. 10. 2017
Převzata: překladem

ČSN EN 12255-10 (756403)
Čistírny odpadních vod - Část 10: Zásady bezpečnosti
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 12. 2023Účinnost: 1. 1. 2024
Převzata: překladem

ČSN EN 12255-11 (756403)
Čistírny odpadních vod - Část 11: Obecné návrhové údaje
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 1. 2024Účinnost: 1. 2. 2024
Převzata: překladem

ČSN EN 12255-3 (756403)
Čistírny odpadních vod - Část 3: Předčištění
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 5. 2024Účinnost: 1. 6. 2024
Převzata: vyhlášením ve Věstníku

ČSN EN 12255-5 (756403)
Čistírny odpadních vod - Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 6. 2024Účinnost: 1. 7. 2024
Převzata: vyhlášením ve Věstníku

ČSN EN 12255-8 (756403)
Čistírny odpadních vod - Část 8: Kalové hospodářství
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 4. 2002Účinnost: 1. 5. 2002
Převzata: překladem

ČSN EN 12566-1 ed. 2 (756404)
Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 1: Prefabrikované septiky
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 8. 2017Účinnost: 1. 9. 2017
Převzata: překladem

ČSN 75 6406 (756406)
Nakládání s odpadními vodami ze zdravotnických zařízení (ZZ) vypouštěnými do stokové sítě pro veřejnou potřebu
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2020Účinnost: 1. 3. 2020
Převzata: překladem

ČSN 75 6505 (756505)
Zneškodňování odpadních vod z povrchových úprav kovů a plastů
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 4. 1. 1991Účinnost: 1. 8. 1991
Převzata: překladem

ČSN 75 6551 (756551)
Odvádění a čištění odpadních vod s obsahem ropných látek
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 12. 2008Účinnost: 1. 1. 2009
Převzata: překladem

ČSN 75 6760 (756760)
Vnitřní kanalizace
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 1. 1. 2014Účinnost: 1. 2. 2014
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 10.15t

ČSN 75 6790 (756790)
Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový odkliz statkových hnojiv - Vnitřní stájová kanalizace
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 11. 2001Účinnost: 1. 12. 2001
Převzata: překladem

ČSN 75 6909 (756909)
Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 10. 2004Účinnost: 1. 11. 2004
Převzata: překladem

ČSN EN 806-1 (736660)
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 7. 2002Účinnost: 1. 8. 2002
Převzata: překladem