Technické normy | Internetová prodejna
Česká verze English version

Průkazy

Nabízíme následující průkazy:


Deník kontrol BOZP (modrý)
Deník kontrol BOZP (bez uvedeného vydavatele) obsahuje kolonky pro záznamy o kontrolách BOZP n pracovištích, tedy datum kontroly, kontrolované pracoviště nebo pracovník, co bylo předmětem kontroly, jaký je výsledek kontroly, jaká jsou navržena opatření k odstranění závad, podpis vedoucího pracovníka, podpis kontrolujícího.
Cena: 57 Kč [objednat]

Deník zdvihacího zařízení (modrý)
Deník zvihacího zařízení (dle ČSN ISO 12480-1) obsahuje následující informace:
- typ zdvihacího zařízení, jeho evidenční číslo a výrobní číslo
- seznam pracovníků pověřených obsluhou, jméno zodpovědného pracovníka
- záznamy o provozu zdvihacího zařízení
- záznamy o závadách a mimořádných událostech
- záznamy o provedených opravách, údržbě, čištění a kontrolách
Cena: 75 Kč [objednat]

Jeřábnický průkaz (zelený)
Jeřábnický průkaz (zelený) bez uvedeného vydavatele, má 16 stran, mimo údajů o držiteli obsahuje tyto údaje:
- záznamy o základním školení
- záznamy o opakovaném školení
- záznamy o praktickém zácviku a doplňkovém školení
- potvrzení o zdravotní způsobilosti
- jiné záznamy
Cena: 25 Kč [objednat]

Oprávnění jeřábníka (žluté)
Průkaz pro jeřábníka, vydavatelem je Společenstvo techniků zdvihacích zařízení, má 8 stran, mimo údajjů o držiteli obsahuje:
- rozdělení jeřábů a zdvihadel do tříd
- odvolávku na související normy ČSN ISO 12480-1
- záznamy o základním školení
- záznamy o praktickém zácviku
- potvrzení o zdravotní způsobilosti
- záznam o opakovaném školení
- záznam o doplňkovém školení
- poznámky
Cena: 30 Kč [objednat]

Oprávnění vazače (modré)
Průkaz pro vazače břemen, vydavatelem je Společenstvo techniků zdvihacích zařízení, má 8 stran, mimo údajů o držiteli obsahuje:
- pokyny k vystavování a vyplňování jednotlivých rubrik průkazu
- odvolávku na související normy ČSN ISO 12480-1
- záznamy o základním školení
- záznamy o praktickém zácviku
- potvrzení o zdravotní způsobilosti
- záznam o opakovaném školení
- záznam o doplňkovém školení
- poznámky
Cena: 30 Kč [objednat]

Provozní deník strojního zařízení (hnědý)
Provozní deník (bez uvedeného vydavatele) obsahuje kolonky pro pokyny pro jeho vedení, údaje o osobě zodpovědné za vedení deníku, o osobě pověřené kontrolováním evidence. A samozřejmě kolonky pro záznamy o provozu a údržbě zařízení.
Cena: 57 Kč [objednat]

Průkaz lešenáře
Průkaz lešenáře (oranžový) bez uvedeného vydavatele má 14 stran, mimo údajů o držiteli obsahuje tyto údaje:
- záznamy o jednotlivých opakovacích školeních
- záznamy o lékařských prohlídkách
- prostor pro poznámky
Cena: 25 Kč [objednat]

Průkaz obsluhovatele
Jednoduchý průkaz vhodný pro použití tam, kde je potřeba evidovat proškolení a zacvičení pro práce s různou technikou, například zahradní.
Materiál: karton
Formát: A7, oboustranný
Cena: 3 Kč [objednat]

Průkaz obsluhovatele motorových manipulačních vozíků (zelený)
Průkaz obsluhovatele motorových manipulačních vozíků bez uvedeného vydavatele, má 12 stran, mimo údajů o držiteli obsahuje tyto údaje:
- záznamy o opakovaném školení
- záznamy o změně zaměstnavatele
- záznamy o oprávnění ovládání dalších vozíků
- jiné záznamy
Cena: 25 Kč [objednat]

Průkaz obsluhovatele pracovních plošin (zelený)
Průkaz obsluhovatele pracovních plošin vydaný Asociací ZZ ČR, má 16 stran, mimo údajů o držiteli (včetně fotografie) obsahuje tyto údaje:
- záznamy o základním školení a praktickém zaučení
- záznamy o doplňkovém školení a praktickém zaučení
- záznamy o opakovaném školení
- potvrzení o zdravotní způsobilosti
- jiné záznamy
Cena: 30 Kč [objednat]

Vazačský průkaz (žlutooranžový)
Vazačský průkaz (žlutooranžový) bez uvedeného vydavatele má 16 stran, mimo údajů o držiteli obsahuje tyto údaje:
- záznamy o opakovaném školení
- záznamy o doplňkovém školení
- potvrzení o zdravotní způsobilosti
- jiné záznamy
Cena: 25 Kč [objednat]