Technické normy | Internetová prodejna
Česká verze English version

Vážení zákazníci,

tato část našich internetových stránek je určena pracovníkům stavebních firem, které jsou postaveny před nelehký úkol vytvořit ve firmě vlastní archiv technických norem. Ať už z důvodu přípravy na zavedení systému řízení jakosti podle norem řady ISO 9000, nebo z důvodu prosté potřeby se při své práci alespoň občas ustanoveními norem řídit.

Pro obor stavebnictví je v současné době platných několik stovek norem. Z hlediska oborů jsou rozděleny do čtyř tříd norem. Jedná se o třídy 72, 73, 74 a 75. Ve třídě 72 jsou zařazeny stavební dílce a materiály, ve třídě 73 jsou zařazeny normy pro projektování, provádění a kontrolu staveb, ve třídě 74 jsou normy týkající se oken, dveří a dalšího vybavení staveb a ve třídě 75 jsou normy týkající se vodohospodářských staveb.

Je velmi těžké vybrat skupinu norem, která by dostatečně přesně pokrývala všechny činnosti ve stavební firmě, zejména pro pracovníka, který není s normami dostatečně obeznámen. Proto jsme připravili dva seznamy norem. Ten první je nejzákladnějším výběrem, který by měl být v každé stavební firmě, které to myslí s dodržováním a kontrolou kvality prováděných prací vážně, ten druhý seznam je rozšířen a obsahuje i normy speciálnější. Samozřejmě se jedná o zlomek celkového počtu norem a my jsme připraveni Vám v případě potřeby poradit a doporučit další normy, popřípadě s Vámi upravit tyto připravené seznamy podle konkrétního zaměření vaší firmy. Kontakty na nás jsou uvedeny v sekci O firmě.


Zemní práce

ČSN 72 1006 (721006)
Kontrola zhutnění zemin a sypanin
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 6. 2015Účinnost: 1. 7. 2015
Převzata: překladem

ČSN EN 1997-1 (731000)
Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukcí - Část 1: Obecná pravidla
Cena: 945 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2006Účinnost: 1. 10. 2006
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 9.09t, A1 6.14t

ČSN 73 6133 (736133)
Navrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací
Cena: 570 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2010Účinnost: 1. 3. 2010
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 10.16t

ČSN 73 6190 (736190)
Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 7. 10. 1980Účinnost: 1. 1. 1982
Převzata: překladem

Betonové konstrukce

ČSN 73 2401 (732401)
Provádění a kontrola konstrukcí z předpjatého betonu
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 16. 8. 1986Účinnost: 1. 1. 1989
Převzata: překladem
Změny a opravy: Za 1.88, Z2 4.95t, Z3 4.98t, Z4 1.06t

ČSN EN 206 +A2 (732403)
Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
Cena: 590 Kč [objednat]
Schválena: 1. 10. 2021Účinnost: 1. 11. 2021
Převzata: překladem

ČSN 73 2480 (732480)
Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 1994Účinnost: 1. 4. 1994
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 12.03t

Zděné konstrukce, komíny, podlahy

ČSN EN 1996-2 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 4. 2007Účinnost: 1. 5. 2007
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 10.10t, Z1 11.11t

ČSN 73 4201 (734201)
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
Cena: 490 Kč [objednat]
Schválena: 1. 10. 2010Účinnost: 1. 11. 2010
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 4.13t, Z2 6.15t, Z3 11.16t, Z4 12.16t

ČSN 74 4505 (744505)
Podlahy - Společná ustanovení
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 5. 2012Účinnost: 1. 6. 2012
Převzata: překladem

ČSN 73 3130 (733130)
Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 26. 9. 1980Účinnost: 1. 2. 1982
Převzata: překladem

ČSN 73 3150 (733150)
Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 7. 1994Účinnost: 1. 8. 1994
Převzata: překladem

ČSN 73 3440 (733440)
Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení
Cena: 125 Kč [objednat]
Schválena: 1. 4. 1994Účinnost: 1. 5. 1994
Převzata: překladem

ČSN 73 3610 (733610)
Navrhování klempířských konstrukcí
Cena: 590 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 2008Účinnost: 1. 4. 2008
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 11.08t

ČSN 73 8101 (738101)
Lešení - Společná ustanovení
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 11. 2018Účinnost: 1. 12. 2018
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 5.22t

ČSN 73 8102 (738102)
Pojízdná a volně stojící lešení
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 6. 5. 1978Účinnost: 1. 4. 1979
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 4.95t

ČSN 73 8106 (738106)
Ochranné a záchytné konstrukce
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 26. 11. 1981Účinnost: 1. 3. 1983
Převzata: překladem
Změny a opravy: Za 7.86t, Z2 7.98t, Z3 7.99t, Z4 4.05t

ČSN 73 8107 (738107)
Trubková lešení
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 4. 2005Účinnost: 1. 5. 2005
Převzata: překladem

ČSN EN 12812 (738108)
Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 5. 2009Účinnost: 1. 6. 2009
Převzata: překladem

ČSN 06 0310 (060310)
Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 8. 2014Účinnost: 1. 9. 2014
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z2 9.17t

ČSN 75 5409 (755409)
Vnitřní vodovody
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2013Účinnost: 1. 3. 2013
Převzata: překladem

ČSN 73 6670 (736670)
Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů
Cena: 125 Kč [objednat]
Schválena: 1. 12. 1994Účinnost: 1. 1. 1995
Převzata: překladem

ČSN 75 6760 (756760)
Vnitřní kanalizace
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 1. 1. 2014Účinnost: 1. 2. 2014
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 10.15t

ČSN 73 6005 (736005)
Prostorové uspořádání vedení technického vybavení
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 10. 2020Účinnost: 1. 11. 2020
Převzata: překladem

ČSN 75 5355 (755355)
Vodojemy
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 11. 2021Účinnost: 1. 12. 2021
Převzata: překladem

ČSN 75 0905 (750905)
Zkoušky vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 4. 2014Účinnost: 1. 5. 2014
Převzata: překladem

ČSN 75 5911 (755911)
Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 1. 4. 1995Účinnost: 1. 5. 1995
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 3.07t

ČSN 75 6909 (756909)
Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 10. 2004Účinnost: 1. 11. 2004
Převzata: překladem

ČSN 01 3466 (013466)
Výkresy inženýrských staveb - Výkresy pozemních komunikací
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 7. 1997Účinnost: 1. 8. 1997
Převzata: překladem

ČSN 73 6126-2 (736126)
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 2: Vrstva z vibrovaného štěrku
Cena: 125 Kč [objednat]
Schválena: 1. 6. 2006Účinnost: 1. 7. 2006
Převzata: překladem

ČSN 73 6126-1 (736126)
Stavba vozovek - Nestmelené vrstvy - Část 1: Provádění a kontrola shody
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 5. 2019Účinnost: 1. 6. 2019
Převzata: překladem

ČSN EN 13285 ed. 2 (736155)
Nestmelené směsi - Specifikace
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 5. 2019Účinnost: 1. 6. 2019
Převzata: překladem

ČSN 73 6122 (736122)
Stavba vozovek - Vrstvy z litého asfaltu - Provádění a kontrola shody
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 10. 2019Účinnost: 1. 11. 2019
Převzata: překladem

ČSN EN 13108-7 ed. 2 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 7: Asfaltový koberec drenážní
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 10. 2017Účinnost: 1. 11. 2017
Převzata: překladem

ČSN EN 13108-6 ed. 2 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 6: Litý asfalt
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 10. 2017Účinnost: 1. 11. 2017
Převzata: překladem

ČSN EN 13108-5 ed. 2 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 5: Asfaltový koberec mastixový
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 1. 2018Účinnost: 1. 2. 2018
Převzata: překladem

ČSN EN 13108-2 ed. 2 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 2: Asfaltový beton pro velmi tenké vrstvy (BBTM)
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 4. 2017Účinnost: 1. 5. 2017
Převzata: překladem

ČSN EN 13108-1 ed. 2 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 1: Asfaltový beton
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 4. 2017Účinnost: 1. 5. 2017
Převzata: překladem

ČSN EN 13108-8 ed. 2 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 8: R-materiál
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 8. 2017Účinnost: 1. 9. 2017
Převzata: překladem

ČSN 73 6121 (736121)
Stavba vozovek - Hutněné asfaltové vrstvy - Provádění a kontrola shody
Cena: 570 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 2023Účinnost: 1. 4. 2023
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 6.23t

ČSN EN 13108-21 ed. 2 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 21: Řízení výroby
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2017Účinnost: 1. 10. 2017
Převzata: překladem

ČSN EN 13108-20 ed. 2 (736140)
Asfaltové směsi - Specifikace pro materiály - Část 20: Zkoušky typu
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 6. 2018Účinnost: 1. 7. 2018
Převzata: překladem

ČSN 73 6175 (736175)
Měření a hodnocení nerovnosti povrchů vozovek
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 2015Účinnost: 1. 4. 2015
Převzata: překladem

ČSN 73 0202 (730202)
Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 1995Účinnost: 1. 4. 1995
Převzata: překladem

ČSN 73 0205 (730205)
Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 1995Účinnost: 1. 4. 1995
Převzata: překladem

ČSN 73 0210-1 (730210)
Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 1. 12. 1992Účinnost: 1. 1. 1993
Převzata: překladem

ČSN 73 0212-1 (730212)
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení
Cena: 125 Kč [objednat]
Schválena: 1. 10. 1996Účinnost: 1. 11. 1996
Převzata: překladem

ČSN 73 0212-3 (730212)
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 1. 1997Účinnost: 1. 2. 1997
Převzata: překladem

ČSN 73 0212-5 (730212)
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 1. 1. 1994Účinnost: 1. 2. 1994
Převzata: překladem

ČSN 73 0540-1 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie
Cena: 570 Kč [objednat]
Schválena: 1. 6. 2005Účinnost: 1. 7. 2005
Převzata: překladem

ČSN 73 0540-2 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 1. 10. 2011Účinnost: 1. 11. 2011
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 4.12t

ČSN 73 0540-3 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin
Cena: 770 Kč [objednat]
Schválena: 1. 11. 2005Účinnost: 1. 12. 2005
Převzata: překladem

ČSN 73 0540-4 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 1. 6. 2005Účinnost: 1. 7. 2005
Převzata: překladem

ČSN 73 0580-1 (730580)
Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 6. 2007Účinnost: 1. 7. 2007
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 1.11t, Z2 3.17t, Z3 8.19t

ČSN 73 0580-2 (730580)
Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov
Cena: 65 Kč [objednat]
Schválena: 1. 6. 2007Účinnost: 1. 7. 2007
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 10.14t, Z1 8.19t

ČSN 73 0580-3 (730580)
Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol
Cena: 125 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 1994Účinnost: 1. 10. 1994
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 12.96t, Z2 10.99t, Z3 8.19t

ČSN 73 0580-4 (730580)
Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov
Cena: 125 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 1994Účinnost: 1. 10. 1994
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 12.96t, Z2 10.99t, Z3 8.19t

ČSN P 73 0600 (730600)
Hydroizolace staveb - Základní ustanovení
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 11. 2000Účinnost: 1. 12. 2000
Převzata: překladem

ČSN 73 0802 ed. 2 (730802)
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
Cena: 945 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2023Účinnost: 1. 10. 2023
Převzata: překladem

ČSN 73 0804 ed. 2 (730804)
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
Cena: 990 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2023Účinnost: 1. 10. 2023
Převzata: překladem

ČSN 73 2520 (732520)
Drsnost povrchů stavebních konstrukcí
Cena: 125 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 1993Účinnost: 1. 4. 1993
Převzata: překladem

ČSN EN 1090-1 +A1 (732601)
Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 5. 2012Účinnost: 1. 6. 2012
Převzata: překladem

ČSN 73 2810 (732810)
Dřevěné stavební konstrukce. Provádění
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 1993Účinnost: 1. 10. 1993
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 2.00t

ČSN 73 4108 (734108)
Hygienická zařízení a šatny
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 10. 2020Účinnost: 1. 11. 2020
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 12.20t

ČSN 73 4130 (734130)
Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 2010Účinnost: 1. 4. 2010
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 2.18t

ČSN 73 4301 (734301)
Obytné budovy
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 6. 2004Účinnost: 1. 7. 2004
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 7.05t, Z2 9.09t, Z3 10.12t, Z4 8.19t

ČSN 73 5105 (735105)
Výrobní průmyslové budovy
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 12. 1993Účinnost: 1. 1. 1994
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 5.96t

ČSN EN 1990 (730002)
Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí
Cena: 590 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 2004Účinnost: 1. 4. 2004
Převzata: překladem
Změny a opravy: A1 4.07t, Oprava 1 11.07t, Oprava 2 8.08t, Oprava 3 2.10t, Z1 2.10t, Z2 3.10t, Oprava 4 1.11t, Z3 2.11t, Z4 5.15t, Z5 2.21t

ČSN EN 1991-1-5 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 1. 5. 2005Účinnost: 1. 6. 2005
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 2.10t, Z1 2.10t, Z2 3.10t, Oprava 2 6.11t

ČSN EN 1991-1-6 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 10. 2006Účinnost: 1. 11. 2006
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 9.09t, Z1 2.10t, Z2 3.10t, Z3 7.11t, Z4 4.12t, Oprava 2 6.13t

ČSN EN 1991-3 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 3: Zatížení od jeřábů a strojního vybavení
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 1. 2008Účinnost: 1. 2. 2008
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 3.10t, Oprava 1 7.13t, Oprava 2 12.19t

ČSN EN 1991-1-7 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-7: Obecná zatížení - Mimořádná zatížení
Cena: 570 Kč [objednat]
Schválena: 1. 12. 2007Účinnost: 1. 1. 2008
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 3.10t, Oprava 1 2.11t, A1 5.15t

ČSN EN 1991-1-4 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem
Cena: 1,365 Kč [objednat]
Schválena: 1. 4. 2007Účinnost: 1. 5. 2007
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 9.08t, Z1 3.10t, Oprava 2 5.10t, A1 10.10t, Oprava 3 1.11t, Z2 11.11t, Z3 4.13t, Oprava 4 8.20t

ČSN EN 1991-1-3 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem
Cena: 770 Kč [objednat]
Schválena: 1. 6. 2005Účinnost: 1. 7. 2005
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 10.06t, Z2 2.10t, Oprava 1 2.10t, Z3 3.10t, Z4 4.12t, Z5 6.13t, A1 6.16t, Z6 1.22t

ČSN EN 1991-1-1 (730035)
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 2004Účinnost: 1. 4. 2004
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 2.10t, Z1 2.10t, Z2 3.10t

ČSN EN 1998-2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty
Cena: 770 Kč [objednat]
Schválena: 1. 5. 2007Účinnost: 1. 6. 2007
Převzata: překladem
Změny a opravy: A1 12.09t, Z1 3.10t, Oprava 1 1.11t, Oprava 2 12.11t, A2 2.12t, Z2 6.13t

ČSN EN 1998-3 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 3: Hodnocení a zesilování pozemních staveb
Cena: 570 Kč [objednat]
Schválena: 1. 5. 2007Účinnost: 1. 6. 2007
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 3.10t, Oprava 1 1.11t, Z2 7.13t, Oprava 2 3.14t, Z3 3.14t

ČSN EN 1998-5 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 5: Základy, opěrné a zárubní zdi a geotechnická hlediska
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 7. 2006Účinnost: 1. 8. 2006
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 3.10t

ČSN EN 1998-6 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2007Účinnost: 1. 3. 2007
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 3.10t

ČSN EN 1998-1 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 1: Obecná pravidla, seizmická zatížení a pravidla pro pozemní stavby
Cena: 1,270 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2006Účinnost: 1. 10. 2006
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 3.10t, Z2 7.10t, Oprava 1 9.10t, Oprava 2 3.12t, Z3 9.13t, A1 9.13t, Z4 1.16t

ČSN EN 1998-4 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí
Cena: 570 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 2008Účinnost: 1. 4. 2008
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 3.10t, Oprava 1 8.11t

ČSN 73 0037 (730037)
Zemní tlak na stavební konstrukce
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 16. 11. 1990Účinnost: 1. 1. 1992
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 5.98t, Z1 7.10t

ČSN ISO 13822 (730038)
Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 12. 2014Účinnost: 1. 1. 2015
Převzata: překladem

ČSN 73 0038 (730038)
Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - doplňující ustanovení
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 1. 11. 2019Účinnost: 1. 12. 2019
Převzata: překladem

ČSN 73 0039 (730039)
Navrhování objektů na poddolovaném území
Cena: 570 Kč [objednat]
Schválena: 1. 1. 2015Účinnost: 1. 2. 2015
Převzata: překladem

ČSN 73 0401 (730401)
Názvosloví v geodézii a kartografii
Cena: 770 Kč [objednat]
Schválena: 28. 7. 1989Účinnost: 1. 9. 1990
Převzata: překladem

ČSN 73 0405 (730405)
Měření posunů stavebních objektů
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 1. 12. 1997Účinnost: 1. 1. 1998
Převzata: překladem

ČSN 73 0420-1 (730420)
Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 1. 7. 2002Účinnost: 1. 8. 2002
Převzata: překladem

ČSN 73 0420-2 (730420)
Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 7. 2002Účinnost: 1. 8. 2002
Převzata: překladem

ČSN 73 0601 (730601)
Ochrana staveb proti radonu z podloží
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2019Účinnost: 1. 10. 2019
Převzata: překladem

ČSN 73 0602 (730602)
Ochrana staveb proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2019Účinnost: 1. 10. 2019
Převzata: překladem

ČSN P 73 0606 (730606)
Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 11. 2000Účinnost: 1. 12. 2000
Převzata: překladem

ČSN P 73 0610 (730610)
Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 11. 2000Účinnost: 1. 12. 2000
Převzata: překladem

ČSN EN 1996-1-1 +A1 (731101)
Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce
Cena: 770 Kč [objednat]
Schválena: 1. 11. 2013Účinnost: 1. 12. 2013
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z2 3.24t

ČSN EN 1992-1-1 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Cena: 1,530 Kč [objednat]
Schválena: 1. 11. 2006Účinnost: 1. 12. 2006
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 7.09t, Z1 3.10t, Oprava 2 6.11t, Z2 7.11t, A1 11.15t, Z3 5.16t, Z4 11.19t

ČSN EN 1993-1-10 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 12. 2006Účinnost: 1. 1. 2007
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 3.10t, Oprava 1 3.10t, Oprava 2 6.11t, Z2 1.14t

ČSN EN 1993-1-3 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-3: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro za studena tvarované prvky a plošné profily
Cena: 945 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2008Účinnost: 1. 3. 2008
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 3.10t, Oprava 1 3.10t

ČSN EN 1993-1-11 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-11: Navrhování ocelových tažených prvků
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 1. 2008Účinnost: 1. 2. 2008
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t

ČSN EN 1993-1-6 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-6: Pevnost a stabilita skořepinových konstrukcí
Cena: 590 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2008Účinnost: 1. 10. 2008
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t, A1 6.18t

ČSN EN 1993-1-12 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-12: Doplňující pravidla pro oceli vysoké pevnosti do třídy S 700
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2008Účinnost: 1. 10. 2008
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t

ČSN EN 1993-1-2 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru
Cena: 590 Kč [objednat]
Schválena: 1. 12. 2006Účinnost: 1. 1. 2007
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 3.10t, Oprava 1 3.10t

ČSN EN 1993-1-4 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-4: Obecná pravidla - Doplňující pravidla pro korozivzdorné oceli
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 1. 2008Účinnost: 1. 2. 2008
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 3.10t, A1 5.16t, A2 10.21t

ČSN EN 1993-1-5 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2008Účinnost: 1. 3. 2008
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 2.10t, Z1 3.10t, Z2 12.13t, A1 7.19t, A2 5.20t

ČSN EN 1993-1-7 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-7: Deskostěnové konstrukce příčně zatížené
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2008Účinnost: 1. 10. 2008
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 2.10t, Z1 3.10t

ČSN EN 1993-1-8 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků
Cena: 945 Kč [objednat]
Schválena: 1. 12. 2006Účinnost: 1. 1. 2007
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 3.10t, Oprava 1 7.10t, Z2 7.11t, Z3 11.13t, Oprava 2 11.13t

ČSN EN 1993-1-9 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-9: Únava
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2006Účinnost: 1. 10. 2006
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t, Z2 12.13t

ČSN EN 1993-1-1 (731401)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Cena: 770 Kč [objednat]
Schválena: 1. 12. 2006Účinnost: 1. 1. 2007
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t, Z2 4.11t, Z3 7.11t, A1 2.16t, Oprava 2 6.16t

ČSN 73 1601 (731601)
Plastové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 23. 2. 1987Účinnost: 1. 1. 1988
Převzata: překladem

ČSN 73 1702 (731702)
Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
Cena: 1,270 Kč [objednat]
Schválena: 1. 11. 2007Účinnost: 1. 12. 2007
Převzata: překladem

ČSN 73 1901-3 (731901)
Navrhování střech - Část 3: Střechy s povlakovými hydroizolacemi
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 10. 2020Účinnost: 1. 11. 2020
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 12.20t

ČSN 73 1901-1 (731901)
Navrhování střech - Část 1: Základní ustanovení
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 10. 2020Účinnost: 1. 11. 2020
Převzata: překladem

ČSN 73 1901-2 (731901)
Navrhování střech - Část 2: Střechy se skládanou střešní krytinou
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 10. 2020Účinnost: 1. 11. 2020
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 8.21t

ČSN 73 6056 (736056)
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 2011Účinnost: 1. 4. 2011
Převzata: překladem

ČSN 73 6058 (736058)
Jednotlivé, řadové a hromadné garáže
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2011Účinnost: 1. 10. 2011
Převzata: překladem

ČSN 73 6059 (736059)
Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot. Základní ustanovení
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 18. 8. 1977Účinnost: 1. 11. 1978
Převzata: překladem
Změny a opravy: Za 7.91, Z2 9.06t

ČSN 73 6425-2 (736425)
Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště - Část 2: Přestupní uzly a stanoviště
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2009Účinnost: 1. 10. 2009
Převzata: překladem

ČSN 73 6101 (736101)
Projektování silnic a dálnic
Cena: 770 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2018Účinnost: 1. 10. 2018
Převzata: překladem

ČSN 73 6110 (736110)
Projektování místních komunikací
Cena: 945 Kč [objednat]
Schválena: 1. 1. 2006Účinnost: 1. 2. 2006
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 2.10t, Oprava 1 4.12t

ČSN 73 6114 (736114)
Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 4. 1995Účinnost: 1. 5. 1995
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 5.06t

ČSN 73 6201 (736201)
Projektování mostních objektů
Cena: 770 Kč [objednat]
Schválena: 1. 10. 2008Účinnost: 1. 11. 2008
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 1.12t

ČSN EN 1993-2 (736205)
Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 2: Ocelové mosty
Cena: 770 Kč [objednat]
Schválena: 1. 1. 2008Účinnost: 1. 2. 2008
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 3.10t, Oprava 1 5.10t

ČSN 73 1105 (731105)
Navrhování a provádění hurdiskových stropů
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 4. 2003Účinnost: 1. 5. 2003
Převzata: překladem

ČSN EN 13670 (732400)
Provádění betonových konstrukcí
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 1. 6. 2010Účinnost: 1. 7. 2010
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 7.11t