Technické normy | Internetová prodejna
Česká verze English version

Tiskopis 81
Tiskopis 81 - Protokol o revizích a kontrolách elektrického spotřebiče, elektrického ručního nářadí nebo prodlužovacího přívodu provedených podle ČSN 33 1600 ed. 2:2009 (balení 10 ks karet)
Cena: 50 Kč [objednat]

Publikace svazek 119
Vyhrazená elektrická zařízení a odborná způsobilost v elektrotechnice (z pohledu legislativy platné od 1. 7. 2022) - první vydání - autor Mgr. Radek Roušar
Cena: 330 Kč [objednat]

Publikace svazek 118
Montáž, připojování, kontroly a revize elektrických spotřebičů - čtvrté - aktualizované vydání - autor Ing. Michal Kříž
Cena: 407 Kč [objednat]

Publikace svazek 117
Proudové chrániče a obloukové ochrany - autor Ing. František Štěpán
Cena: 396 Kč [objednat]

Publikace svazek 116
Značky, barevné a alfanumerické značení v elektrotechnice - druhé, aktualizované vydání - autor Ing. Michal Kříž
Cena: 396 Kč [objednat]

Publikace svazek 115
Zřizování a rekonstrukce elektrických instalací v nástavbách, vestavbách (přístavbách) a v panelových domech - autor Ing. Karel Dvořáček
Cena: 330 Kč [objednat]

Publikace svazek 114
Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách (druhé, aktualizované vydání) - autor Ing. Karel Dvořáček
Cena: 303 Kč [objednat]

Publikace svazek 113
Provádění revizí elektrických instalací do 1 000 V v prostorách bez nebezpečí výbuchu (druhé - aktualizované vydání) - autoři Ing. Michal Kříž, Mgr. Radek Roušar
Cena: 399 Kč [objednat]

Publikace svazek 112
Příručka pro zkoušky elektrotechniků - požadavky na základní odbornou způsobilost (dvanácté - aktualizované vydání) - autor Ing. Michal Kříž
Cena: 341 Kč [objednat]

Publikace svazek 111
Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků - všeobecná část (čtvrté - aktualizované vydání) - autoři Ing. Michal Kříž, Jiří Hemerka, dpt.
Cena: 303 Kč [objednat]

Publikace svazek 110
Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů (třetí - aktualizované vydání) - autoři Ing. Jan Pohludka, Ing. Jaromír Hrubý
Cena: 424 Kč [objednat]

Publikace svazek 109
Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky (čtvrté - aktualizované vydání) (rok vydání 2019) - Ing. Michal Kříž
Cena: 303 Kč [objednat]

Publikace svazek 108
Dimenzování a jištění elektrických zařízení - tabulky a příklady (páté - aktualizované vydání) (rok vydání 2019) - Ing. Michal Kříž
Cena: 363 Kč [objednat]

Publikace svazek 107
Elektrické instalace v dřevostavbách a v provozech pro zpracování dřeva (druhé – aktualizované vydání, rok vydání 2018) - Ing. Karel Dvořáček
Cena: 242 Kč [objednat]

Publikace svazek 105
Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací (třetí - aktualizované vydání) - autor Ing. Karel Dvořáček
Cena: 351 Kč [objednat]

Publikace svazek 104
Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků (druhé – aktualizované vydání) (rok vydání 2018) - Václav Macháček
Cena: 363 Kč [objednat]

Publikace svazek 103
Prozatímní a dočasná elektrická zařízení (rok vydání 2017) - JUDr. Zbyněk Urban
Cena: 242 Kč [objednat]

Publikace svazek 100
Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V (druhé - aktualizované vydání z roku 2016) - autor Václav Macháček
Cena: 330 Kč [objednat]

ESČ 00.01.12
Elektrotechnická pravidla EP ESČ č. 00.01.12 - První pomoc při úrazu elektrickou energií
Cena: 54 Kč [objednat]

DP svazek 24
Vnější a vnitřní ochrana před bleskem (třetí - aktualizované vydání) (autor David Klimša)
Cena: 315 Kč [objednat]

DP svazek 23
Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (sedmé – aktualizované vydání) (rok vydání 2019) - Ing. Karel Dvořáček
Cena: 330 Kč [objednat]

ČES 330298
doporučení ČES 33.02.98 - Podmínky použití nadproudových jistících prvků při ochraně odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41
Cena: 42 Kč [objednat]

ČES 330103
doporučení ČES 33.01.03 - Elektrická instalace v objektech se shromažďovacími prostory pro služby a ve výškových budovách
Cena: 69 Kč [objednat]

ČES 330102
doporučení ČES 33.01.02 - Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory - výstroj, vybavení a ochranná opatření
Cena: 56 Kč [objednat]