Technické normy | Internetová prodejna
Česká verze English version

Tiskopis 81
Tiskopis 81 - Protokol o revizích a kontrolách elektrického spotřebiče, elektrického ručního nářadí nebo prodlužovacího přívodu provedených podle ČSN 33 1600 ed. 2:2009 (balení 10 ks karet)
Cena: 38 Kč [objednat]

Publikace svazek 99
Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků - všeobecná část (třetí - aktualizované vydání) - autoři Ing. Michal Kříž, Jiří Hemerka, dpt.
Cena: 220 Kč [objednat]

Publikace svazek 98
Proudové chrániče (třetí – aktualizované vydání) (rok vydání 2015) - Ing. František Štěpán
Cena: 198 Kč [objednat]

Publikace svazek 97
Dimenzování a jištění elektrických zařízení – tabulky a příklady (čtvrté – aktualizované vydání) (rok vydání 2015) - Ing. Michal Kříž
Cena: 242 Kč [objednat]

Publikace svazek 96
Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech (třetí – aktualizované vydání) (rok vydání 10/2014) - Ing. Karel Dvořáček
Cena: 220 Kč [objednat]

Publikace svazek 92
Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů (druhé - aktualizované vydání) - Ing. Jan Pohludka, Ing. Jaromír Hrubý
Cena: 286 Kč [objednat]

Publikace svazek 85
Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách - autor Ing. Karel Dvořáček
Cena: 188 Kč [objednat]

Publikace svazek 78
Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací
Cena: 198 Kč [objednat]

Publikace svazek 106
Provádění revizí elektrických instalací do 1 000 V v prostorách bez nebezpečí výbuchu - autoři Ing. Michal Kříž, Mgr. Radek Roušar
Cena: 363 Kč [objednat]

Publikace svazek 105
Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací (třetí - aktualizované vydání) - autor Ing. Karel Dvořáček
Cena: 319 Kč [objednat]

Publikace svazek 104
Elektrické přípojky z vedení distribučních soustav a připojování zákazníků (druhé – aktualizované vydání) (rok vydání 2018) - Václav Macháček
Cena: 330 Kč [objednat]

Publikace svazek 103
Prozatímní a dočasná elektrická zařízení (rok vydání 2017) - JUDr. Zbyněk Urban
Cena: 220 Kč [objednat]

Publikace svazek 102
Praktické pomůcky a tabulky pro elektrotechniky (třetí – aktualizované vydání) (rok vydání 2017) - Ing. Michal Kříž
Cena: 154 Kč [objednat]

Publikace svazek 101
Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost (jedenácté – aktualizované vydání) (rok vydání 2016) - Ing. Michal Kříž
Cena: 280 Kč [objednat]

Publikace svazek 100
Příručka (nejen) pro zkoušky elektrotechniků pracujících na elektrických zařízeních nad 1 000 V (druhé - aktualizované vydání z roku 2016) - autor Václav Macháček
Cena: 286 Kč [objednat]

ESČ 00.01.12
Elektrotechnická pravidla EP ESČ č. 00.01.12 - První pomoc při úrazu elektrickou energií
Cena: 51 Kč [objednat]

DP svazek 22
Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (šesté – aktualizované vydání) (rok vydání 12/2015) - Ing. Karel Dvořáček
Cena: 230 Kč [objednat]

DP svazek 21
Vnější a vnitřní ochrana před bleskem (druhé - aktualizované vydání) (autor David Klimša)
Cena: 250 Kč [objednat]

ČES 340195
doporučení ČES 34.01.95 - Ochrana elektronických zařízení před přepětím. Část 1: Kritéria použití
Cena: 19 Kč [objednat]

ČES 330298
doporučení ČES 33.02.98 - Podmínky použití nadproudových jistících prvků při ochraně odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41
Cena: 39 Kč [objednat]

ČES 330103
doporučení ČES 33.01.03 - Elektrická instalace v objektech se shromažďovacími prostory pro služby a ve výškových budovách
Cena: 63 Kč [objednat]

ČES 330102
doporučení ČES 33.01.02 - Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory - výstroj, vybavení a ochranná opatření
Cena: 53 Kč [objednat]