Technické normy | Internetová prodejna
Česká verze English version

Jakost

Na tomto místě jsme se snažili uvést souhrnně normy, které se týkají systémů jakosti nejen v systémech řízení, ale i v environmentální oblasti a v neposlední řadě i ve zdravotnictví.


Obecná jakost

ČSN EN ISO 9000 (010300)
Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník
Cena: 590 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 2016Účinnost: 1. 4. 2016
Převzata: překladem

ČSN EN 60300-1 ed. 2 (010690)
Management spolehlivosti - Část 1: Návod pro management a použití
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 8. 2015Účinnost: 1. 9. 2015
Převzata: překladem

ČSN EN ISO 9001 (010321)
Systémy managementu kvality - Požadavky
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2016Účinnost: 1. 3. 2016
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 11.18t

Komentované vydání ČSN EN ISO 9001:2016 (010321)
Systémy managementu kvality
Požadavky
Cena: 990 Kč [objednat]

ČSN EN ISO 9004 (010324)
Management kvality - Kvalita organizace - Návod k dosažení udržitelného úspěchu
Cena: 770 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2019Účinnost: 1. 3. 2019
Převzata: překladem

ČSN EN ISO 19011 (010330)
Směrnice pro auditování systémů managementu
Cena: 590 Kč [objednat]
Schválena: 1. 1. 2019Účinnost: 1. 2. 2019
Převzata: překladem

ČSN ISO 10013 (010331)
Systémy managementu kvality - Návod k dokumentovaným informacím
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 10. 2021Účinnost: 1. 11. 2021
Převzata: překladem

ČSN ISO 10005 (010332)
Management kvality - Směrnice pro plány kvality
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 4. 2019Účinnost: 1. 5. 2019
Převzata: překladem

ČSN ISO 10006 (010333)
Management kvality - Směrnice pro management kvality v projektech
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 1. 6. 2019Účinnost: 1. 7. 2019
Převzata: překladem

ČSN ISO 10007 (010334)
Management kvality - Směrnice pro management konfigurace
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 1. 2020Účinnost: 1. 2. 2020
Převzata: překladem

ČSN ISO 10014 (010335)
Systémy managementu kvality - Řízení organizace k výsledkům kvality - Návod k dosahování finančních a ekonomických přínosů
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 12. 2021Účinnost: 1. 1. 2022
Převzata: překladem

ČSN ISO 10017 (010336)
Management kvality - Návod ke statistickým technikám pro ISO 9001:2016
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 2022Účinnost: 1. 4. 2022
Převzata: překladem

ČSN ISO 10015 (010337)
Management kvality - Směrnice pro management kompetencí a rozvoj lidí
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 7. 2020Účinnost: 1. 8. 2020
Převzata: převzetím originálu

ČSN EN ISO 10012 (010360)
Systémy managementu měření - Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 11. 2003Účinnost: 1. 12. 2003
Převzata: překladem

ČSN EN ISO 14001 (010901)
Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2016Účinnost: 1. 3. 2016
Převzata: překladem

Komentované vydání ČSN EN ISO 14001:2016 (010901)
Systémy environmentálního managementu
Požadavky
Cena: 950 Kč [objednat]

ČSN EN ISO 14004 (010904)
Systémy environmentálního managementu - Obecná směrnice pro implementaci
Cena: 770 Kč [objednat]
Schválena: 1. 10. 2016Účinnost: 1. 11. 2016
Převzata: překladem

ČSN EN ISO 14015 (010915)
Environmentální management - Směrnice pro posuzování náležité environmentální péče
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 12. 2022Účinnost: 1. 1. 2023
Převzata: vyhlášením ve Věstníku

ČSN EN ISO 14020 (010920)
Environmentální sdělení a programy pro produkty - Zásady a obecné požadavky
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 8. 2023Účinnost: 1. 9. 2023
Převzata: překladem

ČSN EN ISO 14021 (010921)
Environmentální značky a prohlášení - Vlastní environmentální tvrzení (environmentální značení typu II)
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 11. 2016Účinnost: 1. 12. 2016
Převzata: překladem
Změny a opravy: A1 3.22t

ČSN EN ISO 14024 (010924)
Environmentální značky a prohlášení - Environmentální značení typu I - Zásady a postupy
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 10. 2018Účinnost: 1. 11. 2018
Převzata: překladem

ČSN ISO 14025 (010925)
Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 10. 2006Účinnost: 1. 11. 2006
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 9.10t

ČSN EN ISO 14031 (010931)
Environmentální management - Hodnocení environmentální výkonnosti - Směrnice
Cena: 570 Kč [objednat]
Schválena: 1. 11. 2021Účinnost: 1. 12. 2021
Převzata: překladem

ČSN EN ISO 14040 (010940)
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 11. 2006Účinnost: 1. 12. 2006
Převzata: překladem
Změny a opravy: A1 5.21t

ČSN EN ISO 14044 (010944)
Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice
Cena: 570 Kč [objednat]
Schválena: 1. 11. 2006Účinnost: 1. 12. 2006
Převzata: překladem
Změny a opravy: A1 9.18t, A2 5.21t

ČSN EN ISO 14050 (010950)
Environmentální management - Slovník
Cena: 945 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 2021Účinnost: 1. 4. 2021
Převzata: překladem

ČSN EN ISO 13485 ed. 2 (855001)
Zdravotnické prostředky - Systémy managementu kvality - Požadavky pro účely předpisů
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 1. 12. 2016Účinnost: 1. 1. 2017
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 7.17t, A11 4.22t