Technické normy | Internetová prodejna
Česká verze English version

Strojnické tabulky - šesté vydání z roku 2017

Pomocná učebnice pro školy technického zaměření

Nové vydání nepostradatelné pomůcky studentů, projektantů a konstruktérů všech oborů, zpracované autory Janem Leinveberem a Pavlem Vávrou a vydané nakladatelstvím Albra.

Strojnické tabulky - šesté

Obsah tabulek

Kompletní obsah členěný po jednotlivých kapitolách je na samostatné stránce.

Tato publikace je určena jak studentům technických škol, tak konstruktérům a technologům. Publikace, jako jediná svého druhu, obsahuje aktuální české technické normy.

Uvedené strojnické tabulky jsou vydány ve spolupráci s ČNI, zachycují současný stav přechodu ČSN na soustavu mezinárodních norem ISO a EN. Normy obsahují výběr z platných ČSN, norem ISO a EN i dalších závazných předpisů, bez nichž se technik v každodenní práci neobejde a bez nichž není možná plnohodnotná výuka na školách. Spolupráce s ČNI je zárukou toho, že při každém dalším vydání budou tabulky doplněny o změny, které jsou v současném vývoji a dotváření norem.

V tabulkách jsou shrnuty nejdůležitější poznatky a údaje z odborné literatury, které studující odborných škol strojírenského zaměření nutně potřebují získat pro úspěšné uplatnění v praxi. Z tohoto důvodu obsahují výběr z platných ČSN, norem ISO a EN i dalších závazných předpisů, bez nichž se technik v každodenní práci neobejde. Tabulky tvoří soubor základních informací, potřebných pro práci technika v oborech jako je matematika, technické kreslení, mechanika, strojní součásti, obrábění, odlévání, svařování a pájení, upínání nástrojů a přípravků atd. Vzhledem ke vstupu ČR do EU bude kladen zvýšený důraz na používání společných evropských norem. Proto se autoři tabulek snažili, ve spolupráci s ČSNI, o zachycení současného stavu přechodu ČSN na soustavu mezinárodních norem ISO a EN.

Jak zakoupit tabulky?

Cena je 888 Kč. Objednávat je můžete telefonicky (736 168 972), e-mailem (info@normybiz.cz)nebo přes internetovou prodejnu.