Technické normy | Internetová prodejna
Česká verze English version

Elekrotechnické tabulky

pro školu i praxi

Tato kniha vznikla jako překlad 21. vydání německého vydání, doplněný a upravený v oblastech, kde se existují odlišnosti mezi českými a německými technickými normami a předpisy. Tabulky přinášejí výběr nejdůležitějších vzorců, schémat a tabulek potřebných pro studium na elektrotechnicky zaměřených školách i pro praktickou činnost v elektroprovozech a dílnách. Jejich obsah je členěn do osmi částí.

Obsah elektrotabulek

  • Matematika, fyzika, elektrické obvody a součástky
  • Technická dokumentace, měření
  • Elektrické instalace
  • Bezpečnost, elektrické zdroje
  • Informační a komunikační technické systémy
  • Automatické systémy, řízení a regulace, pohony
  • Prvky, materiály, spojování
  • Organizace, plánování a hospodaření podniku, životní prostředí, dodatek

Kompletní obsah členěný po jednotlivých kapitolách je na samostatné stránce.

Elektrotechnické tabulky pro školu i praxi

V posledním oddílu jsou soustředěny organizační, právní a ekonomické základy pro činnost elektrotechnického podniku, včetně certifikace a nejdůležitějších norem a předpisů. Na konci knihy je zařazen odborný výkladový slovník a také anglicko-český slovníček, obsahující nejdůležitější odborné termíny z oblasti elektrotechniky.

Elektrotechnické tabulky mají 460 stran a obsahují 3175 obrázků. ISBN 80-86706-16-8.

Jak zakoupit tabulky?

Prodej Elektrotechnických tabulek byl ukončen.