Technické normy | Internetová prodejna
Česká verze English version

Navrhování a provádění vytápění

Dále je uveden seznam technických norem, které se vztahují k navrhování a provádění vytápění.

Tento výběr není samozřejmě vyčerpávající, jsou zde zahrnuty ty technické normy, které jsou podle našich zkušeností v tomto oboru nejžádanější. Další normy najdete v kompletním seznamu technických norem na naší stránce.


ČSN EN 416 (060217)
Závěsné tmavé trubkové zářiče a sestavy tmavých trubkových zářičů na plynná paliva pro použití vyjma domácnosti - Bezpečnost a energetická účinnost
Cena: 945 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2021Účinnost: 1. 10. 2021
Převzata: překladem

ČSN EN 17175 (060216)
Závěsné tmavé pásové zářiče a sestavy s více hořáky na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost
Cena: 1,270 Kč [objednat]
Schválena: 1. 4. 2020Účinnost: 1. 5. 2020
Převzata: vyhlášením ve Věstníku

ČSN 06 0220 (060220)
Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2006Účinnost: 1. 10. 2006
Převzata: překladem

ČSN 06 0310 (060310)
Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 8. 2014Účinnost: 1. 9. 2014
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z2 9.17t

ČSN EN 1264-1 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 1: Definice a značky
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 10. 2022Účinnost: 1. 11. 2022
Převzata: překladem

ČSN EN 1264-2 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové vytápění: Postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 12. 2022Účinnost: 1. 1. 2023
Převzata: překladem

ČSN EN 1264-3 (060315)
Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 3: Dimenzování
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 12. 2022Účinnost: 1. 1. 2023
Převzata: překladem

ČSN 06 0320 (060320)
Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2006Účinnost: 1. 10. 2006
Převzata: překladem

ČSN EN 12098-1 (060330)
Energetická náročnost budov - Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných soustav - Moduly M3-5, 6, 7, 8
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 6. 2023Účinnost: 1. 7. 2023
Převzata: vyhlášením ve Věstníku

ČSN 06 0830 (060830)
Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 8. 2014Účinnost: 1. 9. 2014
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 11.14t

ČSN 06 1008 (061008)
Požární bezpečnost tepelných zařízení
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 12. 1997Účinnost: 1. 1. 1998
Převzata: překladem

ČSN 06 1010 (061010)
Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s elektrickým ohřevem. Technické požadavky. Zkoušení
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 26. 11. 1984Účinnost: 1. 10. 1985
Převzata: překladem
Změny a opravy: Za 3.86

ČSN 07 0610 (070610)
Výměníky tepla voda-voda, pára-voda. Typy a základní parametry
Cena: 125 Kč [objednat]
Schválena: 6. 10. 1983Účinnost: 1. 7. 1984
Převzata: překladem

ČSN 07 0620 (070620)
Konstrukce a výstroj parních a horkovodních kotlů
Cena: 570 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 1977Účinnost: 1. 5. 1978
Převzata: překladem
Změny a opravy: Za 2.83, Zb 10.85, Z3 4.94

ČSN 07 0622 (070622)
Výroba parních a horkovodních kotlů
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 14. 3. 1988Účinnost: 1. 1. 1990
Převzata: překladem

ČSN 07 0623 (070623)
Technická dokumentace kotlů
Cena: 125 Kč [objednat]
Schválena: 4. 12. 1978Účinnost: 1. 9. 1979
Převzata: překladem

ČSN 07 0624 (070624)
Montáž kotlů a kotelních zařízení
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 10. 9. 1979Účinnost: 1. 7. 1980
Převzata: překladem
Změny a opravy: Za 6.88

ČSN 07 0703 (070703)
Kotelny se zařízeními na plynná paliva
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 1. 2005Účinnost: 1. 2. 2005
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 2.06t

ČSN 07 0705 (070705)
Parní kotle. Uvádění kotlů do provozu
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 1. 1997Účinnost: 1. 2. 1997
Převzata: překladem

ČSN 07 0706 (070706)
Parné a horúcovodné kotly. Pravidlá preberania po montáži
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 4. 7. 1988Účinnost: 1. 7. 1989
Převzata: překladem

ČSN 07 0710 (070710)
Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 9. 6. 1975Účinnost: 1. 5. 1977
Převzata: překladem
Změny a opravy: Za 4.77, Zb 5.78, Zc 6.85

ČSN 07 0711 (070711)
Provoz zařízení pro úpravu vody
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 17. 11. 1981Účinnost: 1. 2. 1983
Převzata: překladem