Technické normy | Internetová prodejna
Česká verze English version

Rozvod plynu

Dále je uveden seznam technických norem, které se vztahují k plynárenství, rozvodům plynu a plynovým spotřebičům.

Pro stavbu a provoz plynových zařízení platí i technická pravidla vydaná společností GAS a Českým sdružením pro technická zařízení.

Od roku 2006 se stal majitelem společnosti GAS s.r.o. Český plynárenský svaz, který také prostřednictvím své Technické sekce zpracovává a vydává Technická pravidla (TPG, TDG a TIN) pro obor plynových zařízení. Při této práci také spolupracuje s ČSTZ, AMF, SPTZ, ASPP, VŠCT a ostatními organizacemi a sdruženími, které v oboru působí.


ČSN EN ISO 13686 (386101)
Zemní plyn - Označování kvality
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 1. 1. 2014Účinnost: 1. 2. 2014
Převzata: překladem

ČSN EN ISO 15112 (386102)
Zemní plyn - Stanovení množství energie
Cena: 590 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2019Účinnost: 1. 10. 2019
Převzata: vyhlášením ve Věstníku

ČSN EN ISO 13443 (386110)
Zemní plyn - Standardní referenční podmínky
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2006Účinnost: 1. 3. 2006
Převzata: překladem

ČSN EN ISO 15403-1 (386111)
Zemní plyn - Zemní plyn používaný jako stlačené palivo pro motorová vozidla - Část 1: Stanovení kvality
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 7. 2008Účinnost: 1. 8. 2008
Převzata: překladem

ČSN EN ISO 12213-1 (386112)
Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 1: Úvod a směrnice
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2010Účinnost: 1. 3. 2010
Převzata: vyhlášením ve Věstníku

ČSN EN ISO 12213-2 (386112)
Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 2: Výpočet z analýzy molárního složení
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2010Účinnost: 1. 3. 2010
Převzata: vyhlášením ve Věstníku

ČSN EN ISO 12213-3 (386112)
Zemní plyn - Výpočet kompresibilitního faktoru - Část 3: Výpočet pomocí fyzikálních vlastností
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2010Účinnost: 1. 3. 2010
Převzata: vyhlášením ve Věstníku

ČSN EN ISO 15970 (386113)
Zemní plyn - Měření vlastností - Objemové vlastnosti: hustota, tlak, teplota a kompresibilitní faktor
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2014Účinnost: 1. 10. 2014
Převzata: vyhlášením ve Věstníku

ČSN EN ISO 15971 (386114)
Zemní plyn - Měření vlastností - Energetický obsah a Wobbeho číslo
Cena: 570 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2014Účinnost: 1. 10. 2014
Převzata: vyhlášením ve Věstníku

ČSN EN 16726 +A1 (386120)
Zařízení pro zásobování plynem - Kvalita zemního plynu - Typ H
Cena: 550 Kč [objednat]
Schválena: 1. 1. 2019Účinnost: 1. 2. 2019
Převzata: vyhlášením ve Věstníku

ČSN 38 6405 (386405)
Plynová zařízení. Zásady provozu
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 15. 2. 1988Účinnost: 1. 12. 1988
Převzata: překladem
Změny a opravy: Z1 5.99t

ČSN EN 1594 (386410)
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar - Funkční požadavky
Cena: 590 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2014Účinnost: 1. 3. 2014
Převzata: překladem

ČSN EN 1594 (386410)
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem nad 16 bar - Funkční požadavky
Cena: 590 Kč [objednat]
Schválena: 1. 6. 2024Účinnost: 1. 7. 2024
Převzata: vyhlášením ve Věstníku

ČSN EN 12732 (386412)
Zařízení pro zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky
Cena: 590 Kč [objednat]
Schválena: 1. 5. 2024Účinnost: 1. 6. 2024
Převzata: překladem

ČSN EN 12007-1 (386413)
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 1: Obecné funkční požadavky
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2013Účinnost: 1. 3. 2013
Převzata: překladem

ČSN EN 12007-2 (386413)
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 2: Specifické funkční požadavky pro polyethylen (nejvyšší provozní tlak do 10 bar včetně)
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2013Účinnost: 1. 3. 2013
Převzata: překladem

ČSN EN 12007-3 (386413)
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 10. 2015Účinnost: 1. 11. 2015
Převzata: překladem

ČSN EN 12007-4 (386413)
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 4: Specifické funkční požadavky pro rekonstrukce
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2013Účinnost: 1. 3. 2013
Převzata: překladem

ČSN EN 12007-5 (386413)
Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 5: Přípojky – Specifické funkční požadavky
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 10. 2014Účinnost: 1. 11. 2014
Převzata: překladem

ČSN P CEN/TS 12007-6 (386413)
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně - Část 6: Specifické požadavky pro neměkčený polyamid (PA-U)
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 7. 2021Účinnost: 1. 8. 2021
Převzata: vyhlášením ve Věstníku

ČSN EN 12327 (386414)
Zařízení pro zásobování plynem - Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu - Funkční požadavky
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2013Účinnost: 1. 3. 2013
Převzata: překladem

ČSN EN 12186 (386417)
Zařízení pro zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu – Funkční požadavky
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 4. 2015Účinnost: 1. 5. 2015
Převzata: překladem

ČSN EN 15001-1 (386420)
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení
Cena: 945 Kč [objednat]
Schválena: 1. 7. 2023Účinnost: 1. 8. 2023
Převzata: vyhlášením ve Věstníku

ČSN EN 15001-2 (386420)
Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití - Část 2: Podrobné funkční požadavky pro uvádění do provozu, provoz a údržbu
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 7. 2023Účinnost: 1. 8. 2023
Převzata: vyhlášením ve Věstníku

ČSN EN 17649 (386431)
Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti (SMS) a systém řízení integrity (PIMS) pro přepravní plynovody - Funkční požadavky
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 11. 2022Účinnost: 1. 12. 2022
Převzata: vyhlášením ve Věstníku

ČSN EN 1776 (386435)
Zařízení pro zásobování plynem - Systémy měření plynu - Funkční požadavky
Cena: 590 Kč [objednat]
Schválena: 1. 11. 2018Účinnost: 1. 12. 2018
Převzata: překladem

ČSN EN 1775 (386441)
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 5. 2008Účinnost: 1. 6. 2008
Převzata: překladem
Změny a opravy: Oprava 1 11.08t

ČSN EN 1775 ed. 2 (386441)
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - Provozní požadavky
Cena: 440 Kč [objednat]
Schválena: 1. 12. 2009Účinnost: 1. 1. 2010
Převzata: překladem

ČSN EN 12279 (386443)
Zásobování plynem - Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách - Funkční požadavky
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 2001Účinnost: 1. 4. 2001
Převzata: překladem
Změny a opravy: A1 3.06t

ČSN EN 334 (386445)
Regulátory tlaku plynu pro vstupní přetlak do 10 MPa (100 bar) včetně
Cena: 945 Kč [objednat]
Schválena: 1. 1. 2021Účinnost: 1. 2. 2021
Převzata: překladem

ČSN EN 14382 (386450)
Bezpečnostní uzávěry plynu pro vstupní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně
Cena: 570 Kč [objednat]
Schválena: 1. 8. 2020Účinnost: 1. 9. 2020
Převzata: překladem

ČSN 38 6461 (386461)
Kyslíkovody
Cena: 125 Kč [objednat]
Schválena: 1. 4. 2005Účinnost: 1. 5. 2005
Převzata: překladem

ČSN 38 6462 (386462)
Zásobování plynem - LPG - Tlakové stanice, rozvod a použití
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 4. 2002Účinnost: 1. 5. 2002
Převzata: překladem

TNI CEN/TR 17797 (386470)
Zařízení pro zásobování plynem - Dopad vodíku na zařízení pro zásobování plynem a identifikace souvisící potřeby tvorby norem v rozsahu CEN/TC 234
Cena: 945 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2022Účinnost: 1. 10. 2022
Převzata: převzetím originálu

ČSN P CEN/TS 17977 (386475)
Zařízení pro zásobování plynem - Kvalita plynu - Použití vodíku pro plynové systémy
Cena: 230 Kč [objednat]
Schválena: 1. 2. 2024Účinnost: 1. 3. 2024
Převzata: vyhlášením ve Věstníku

ČSN 38 6479 (386479)
Stavba a provoz acetylenovodů
Cena: 190 Kč [objednat]
Schválena: 1. 7. 1998Účinnost: 1. 8. 1998
Převzata: překladem
Změny a opravy: opr. 1.99, Z1 2.05t

ČSN EN 12583 (386481)
Zařízení pro zásobování plynem - Kompresní stanice - Funkční požadavky
Cena: 590 Kč [objednat]
Schválena: 1. 9. 2022Účinnost: 1. 10. 2022
Převzata: vyhlášením ve Věstníku

ČSN EN 1918-1 (386490)
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 1: Doporučení pro zásobníky v kolektorech
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 2022Účinnost: 1. 4. 2022
Převzata: překladem

ČSN EN 1918-2 (386490)
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 2: Doporučení pro zásobníky v ropných a plynových ložiscích
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 2022Účinnost: 1. 4. 2022
Převzata: překladem

ČSN EN 1918-3 (386490)
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 3: Doporučení pro zásobníky ve vyloužených solných kavernách
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 2022Účinnost: 1. 4. 2022
Převzata: překladem

ČSN EN 1918-4 (386490)
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 4: Doporučení pro zásobníky v horninových kavernách
Cena: 350 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 2022Účinnost: 1. 4. 2022
Převzata: překladem

ČSN EN 1918-5 (386490)
Zařízení pro zásobování plynem - Podzemní zásobníky plynu - Část 5: Doporučení pro povrchová zařízení
Cena: 340 Kč [objednat]
Schválena: 1. 3. 2022Účinnost: 1. 4. 2022
Převzata: překladem