Technické normy | Internetová prodejna
Česká verze English version

Nabídka služeb v oblasti technických norem

Poskytujeme široké spektrum služeb v oblasti technických norem a legislativních předpisů, od zajištění jedné normy pro jednorázového zákazníka až po komplexní služby spočívající v převzetí archivu norem zákazníka do úplné péče, od vstupní revize až po doplňování nových norem a změn. Přitom respektujeme požadavky zákazníka a naše služby přizpůsobíme konkrétním podmínkám a požadavkům zákazníka. Je možno si objednat i jednotlivé služby bez vazeb na další.

K hlavním službám patří zejména:

  1. Revize již existujících neudržovaných archivů norem zákazníka, jejich uvedení do aktuálního stavu ke zvolenému datu a další aktualizace. Poskytujeme také služby související s udržováním technických norem jako "řízených dokumentů" pro systémy jakosti podle ISO 9000.
  2. Zajišťování nových i dříve vydaných norem a jejich změn, i změn samostatně. Zde se ceny řídí ceníkem, informace o ceně norem jsou dostupné v seznamu norem.
  3. Zajišťování zahraničních a mezinárodních norem, směrnic Evropského společenství a překladů těchto dokumentů. Ceny se řídí výší poplatku za autorská práva k těmto normám a dokumentům, konkrétní ceny zjišťujeme na požádání.
  4. Vyhledání a zajišťování zahraničních a mezinárodních ekvivalentů k českým normám.
  5. Zpracování přehledu (rešerše) norem pro vybranou oblast dle požadavků zákazníka.
  6. Zpracování přehledu nově vydávaných norem a jejich změn pro vybranou oblast (pravidelná služba s měsíčním nebo čtvrtletním intervalem zpracování rešerše). Cena je dána rozsahem rešerše.
  7. Ostatní služby a poradenská činnost v souvislosti s technickými normami.
  8. Zajišťování textů vyhlášek, zákonů, hygienických předpisů atd., prodej originálních částek Sbírky zákonů i dřívějších ročníků. U originálů částek je cena podle Moraviapress a.s., u starších a běžně nedostupných je cena dohodou.
  9. Zajišťování a prodej publikací IN-EL s. r. o. Praha.

Podrobnější informace vám rádi poskytneme buď telefonicky, e-mailem, nebo při osobní návštěvě v kanceláři naší firmy. Pro mimobrněnské firmy jsme schopni zajistit veškerý servis písemnou formou.