Technické normy | Internetová prodejna
Česká verze English version

ČSN 33 2000-1 ed. 2 - nové vydání normy

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

V květnu byla vydána dlouho očekávaná nová verze normy ČSN 33 2000-1 ed. 2, která určuje základní pravidla pro návrh, stavbu a revize elektrického zařízení nízkého napětí, která zajišťují bezpečnost osob, užitných zvířat a věcí před úrazem a nebezpečím poškození, které může vzniknout při normálním použití tohoto elektrického zařízení. Norma též obsahuje opatření pro řádné fungování těchto zařízení. Nahrazuje původní ČSN 33 2000-1 a také ČSN 33 2000-3.

Normu můžete objednat pomocí následujícího formuláře, nebo přes internetovou prodejnu.

Objednávka ČSN 33 2000-1 ed. 2