Technické normy | Internetová prodejna
Česká verze English version

ČSN 73 0802 - nové vydání normy

Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

V květnu 2009 byla vydána dlouho očekávaná nová verze normy ČSN 73 0802, jež se zabývá nevýrobními objekty z hlediska požární bezpečnosti staveb. Již nyní můžete novou verzi objednávat.

Další možností je využít následující objednávací formulář:

Objednávka ČSN 73 0802