Technické normy | Internetová prodejna
Česká verze English version

ÚZ č. 999
Občanský soudní řád, zvláštní řízení soudní, rozhodčí řízení, soudní poplatky, exekuční řád, mediace, veřejné dražby (Stav k 1. 1. 2014)
Cena: 159 Kč [objednat]

ÚZ č. 998
Daně z příjmů 2014 (Stav k 6. 1. 2014)
Cena: 99 Kč [objednat]

ÚZ č. 997
Daň z přidané hodnoty 2014 (Stav k 6. 1. 2014)
Cena: 97 Kč [objednat]

ÚZ č. 996
Rodinné právo, Ochrana dětí a rodiny, Registrované partnerství (Stav k 1. 1. 2014)
Cena: 79 Kč [objednat]

ÚZ č. 995
Insolvence, Ochrana hospodářské soutěže, Veřejná podpora, Významná tržní síla (Stav k 1. 1. 2014)
Cena: 83 Kč [objednat]

ÚZ č. 993
Katastr nemovitostí, Zeměměřictví, Pozemkové úpravy a úřady - zákony a vyhlášky 2014 (Stav k 1. 1. 2014)
Cena: 119 Kč [objednat]

ÚZ č. 987
Daň z přidané hodnoty - rekodifikace 2014 (Stav k 1. 1. 2014)
Cena: 59 Kč [objednat]

ÚZ č. 986
Zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách - rekodifikace 2014 (Stav k 1. 1. 2014)
Cena: 73 Kč [objednat]

ÚZ č. 985
Zákoník práce po rekodifikaci 2014 (Stav k 1. 1. 2014)
Cena: 65 Kč [objednat]

ÚZ č. 982
Platební služby, oběh hotovosti, směnárny, devizy, finanční arbitr (Stav k 7. 10. 2013)
Cena: 69 Kč [objednat]

ÚZ č. 977
Pravidla silničního provozu, Autoškoly (Stav k 1. 10. 2013)
Cena: 115 Kč [objednat]

ÚZ č. 964
Doprava (Stav k 3. 6. 2013)
Cena: 139 Kč [objednat]

ÚZ č. 955
Zahraniční obchod (Stav k 2. 4. 2013)
Cena: 129 Kč [objednat]

ÚZ č. 953
Stavební zákon a vyhlášky (Stav k 1. 4. 2013)
Cena: 169 Kč [objednat]

ÚZ č. 932
Spotřební daně, líh, paliva a maziva, Ekologické daně 2013 (Stav k 14. 1. 2013)
Cena: 85 Kč [objednat]

ÚZ č. 924
Přestupky a další správní delikty (Stav k 26. 11. 2012)
Cena: 165 Kč [objednat]

ÚZ č. 923
Technické podmínky provozu na pozemních komunikacích, Pohonné hmoty (Stav k 5. 11. 2012)
Cena: 143 Kč [objednat]

ÚZ č. 902
Převodové tabulky a rejstříky pro nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém (Stav k 1. 1. 2014)
Cena: 65 Kč [objednat]

ÚZ č. 900
Nový občanský zákoník s rejstříkem (Stav k 1. 1. 2014)
Cena: 139 Kč [objednat]

ÚZ č. 801
Katalog prací ve veřejných službách a správě (Stav k 1. 10. 2010)
Cena: 69 Kč [objednat]

ÚZ č. 1045
ÚZ č. 1045 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území (Stav k 20. 10. 2014)
Cena: 159 Kč [objednat]

ÚZ č. 1044
ÚZ č. 1044 - Zdravotní služby (Stav k 6. 10. 2014)
Cena: 99 Kč [objednat]

ÚZ č. 1043
ÚZ č. 1043 - Oceňování majetku (Stav k 1. 10. 2014)
Cena: 119 Kč [objednat]

ÚZ č. 1042
ÚZ č. 1042 - Životní prostředí (Stav k 15. 9. 2014)
Cena: 279 Kč [objednat]

ÚZ č. 1041
ÚZ č. 1041 - Školství, pedagogičtí pracovníci (Stav k 1. 9. 2014)
Cena: 199 Kč [objednat]

ÚZ č. 1040
Bankovnictví, Finanční konglomeráty, Praní špinavých peněz … (Stav k 18. 8. 2014)
Cena: 199 Kč [objednat]

ÚZ č. 1039
ÚZ č. 1039 - Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy (Stav k 1. 9. 2014)
Cena: 249 Kč [objednat]

ÚZ č. 1038
Pracovněprávní předpisy, Zaměstnanost, Odbory, Inspekce práce (Stav k 25. 7. 2014)
Cena: 97 Kč [objednat]

ÚZ č. 1037
Zemědělství, Vinařství, Lesnictví, Myslivost, Rybářství, Ochrana zvířat (Stav k 25. 7. 2014)
Cena: 249 Kč [objednat]

ÚZ č. 1036
Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, Policie ČR, Vězeňská služba, BIS, Zpravodajské služby (Stav k 23. 6. 2014)
Cena: 98 Kč [objednat]

ÚZ č. 1035
Archivnictví a spisová služba, Skartační řízení (Stav k 16. 6. 2014)
Cena: 59 Kč [objednat]

ÚZ č. 1034
Energetika (Stav k 2. 6. 2014)
Cena: 249 Kč [objednat]

ÚZ č. 1033
Poplatky - správní, soudní, místní, ... (Stav k 19. 5. 2014)
Cena: 73 Kč [objednat]

ÚZ č. 1032
Správní řád, Soudní řád správní, Přestupky (Stav k 12. 5. 2014)
Cena: 63 Kč [objednat]

ÚZ č. 1031
Vnitřní správa (Stav k 26. 5. 2014)
Cena: 89 Kč [objednat]

ÚZ č. 1030
Ochrana spotřebitele (Stav k 5. 5. 2014)
Cena: 69 Kč [objednat]

ÚZ č. 1029
Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie (Stav k 28. 4. 2014)
Cena: 119 Kč [objednat]

ÚZ č. 1028
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (Stav k 22. 4. 2014)
Cena: 169 Kč [objednat]

ÚZ č. 1027
Celní předpisy (Stav k 7. 4. 2014)
Cena: 79 Kč [objednat]

ÚZ č. 1026
Informace, Informatika, eGovernment (Stav k 1. 4. 2014)
Cena: 149 Kč [objednat]

ÚZ č. 1025
Základy evropského práva (Stav k 17. 3. 2014)
Cena: 119 Kč [objednat]

ÚZ č. 1024
Cenové předpisy (Stav k 10. 3. 2014)
Cena: 57 Kč [objednat]

ÚZ č. 1023
Důchodové a penzijní spoření (Stav k 3. 3. 2014)
Cena: 91 Kč [objednat]

ÚZ č. 1022
Zdravotní pojištění 2014 (Stav k 24. 2. 2014)
Cena: 89 Kč [objednat]

ÚZ č. 1021
Autorské právo, Průmyslová práva (Stav k 24. 2. 2014)
Cena: 99 Kč [objednat]

ÚZ č. 1020
Spotřební daně, líh, paliva a maziva, energetické daně 2014 (Stav k 17. 2. 2014)
Cena: 87 Kč [objednat]

ÚZ č. 1019
České účetní standardy 2014 (Stav k 17. 2. 2014)
Cena: 97 Kč [objednat]

ÚZ č. 1018
Účetnictví nevýdělečných organizací (Stav k 17. 2. 2014)
Cena: 59 Kč [objednat]

ÚZ č. 1017
Rozpočet a financování územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Majetek státu (Stav k 10. 2. 2014)
Cena: 145 Kč [objednat]

ÚZ č. 1016
Živnostenské podnikání, volný pohyb služeb, podpora podnikání (Stav k 3. 2. 2014)
Cena: 111 Kč [objednat]

ÚZ č. 1015
Sociální zabezpečení 2014 (Stav k 3. 2. 2014)
Cena: 115 Kč [objednat]

ÚZ č. 1014
Sociální pojištění 2014 (Stav k 3. 2. 2014)
Cena: 149 Kč [objednat]

ÚZ č. 1013
Obchodní korporace (Stav k 3. 2. 2014)
Cena: 117 Kč [objednat]

ÚZ č. 1012
Účetnictví územních samosprávných celků, organizačních složek státu a příspěvkových organizací, Kontrola (Stav k 10. 2. 2014)
Cena: 175 Kč [objednat]

ÚZ č. 1011
Daňový řád, Daňové poradenství, Finanční správa 2014 (Stav k 27. 1. 2014)
Cena: 87 Kč [objednat]

ÚZ č. 1010
Účetnictví podnikatelů, Audit, 2014 (Stav k 27. 1. 2014)
Cena: 75 Kč [objednat]

ÚZ č. 1009
Vzorový účtový rozvrh 2014, Rozvaha a výsledovka 2014 (Stav k 27. 1. 2014)
Cena: 49 Kč [objednat]

ÚZ č. 1008
Veřejné zakázky, Koncesní zákon (Stav k 20. 1. 2014)
Cena: 79 Kč [objednat]

ÚZ č. 1007
Mezinárodní justiční spolupráce ve věcech trestních; státní zastupitelství (Stav k 20. 1. 2014)
Cena: 79 Kč [objednat]

ÚZ č. 1006
Trestní předpisy (Stav k 20. 1. 2014)
Cena: 199 Kč [objednat]

ÚZ č. 1005
Ústava ČR, Listina základních práv a svobod (Stav k 20. 1. 2014)
Cena: 79 Kč [objednat]

ÚZ č. 1003
Daň z nabytí nemovitých věcí, Daň z nemovitých věcí, Daň silniční, 2014 (Stav k 13. 1. 2014)
Cena: 63 Kč [objednat]

ÚZ č. 1002
Cestovní náhrady, Mzdové a platové předpisy (Stav k 13. 1. 2014)
Cena: 87 Kč [objednat]

ÚZ č. 1001
Advokáti, soudy a soudci, notáři, znalci a tlumočníci (Stav k 6. 1. 2014)
Cena: 99 Kč [objednat]

ÚZ č. 1000
Předpisy související s novým občanským zákoníkem (Stav k 1. 1. 2014)
Cena: 59 Kč [objednat]

Daňové zákony 2014
Daňové zákony 2014 (Stav k 1. 1. 2014)
Cena: 129 Kč [objednat]